HEM MILJÖ STENBROTT BLOCKSTEN GRAVVÅRDAR BYGGNADSSTEN DOKUMENT OM OSS LÄNKAR KONTAKT

EG 5.227

Stensort: Rödflammig Bårarp

Framsida: Polerad och pikhuggen

Sidor: Råarbetade

Text: Stil nr. 15 D, försänkt antikvitmålad

Dekor: Nr. 177, upphöjd delvis mattad

Stenens storlek på bilden: 65 x 75 cm. inkl. sockel

Emmaboda Granit AB    Box 77    SE-361 22 Emmaboda    Sweden    Tel. +46 (0)471 488 00

Besöksadress: Smedjegatan 4

 

Webbplatskarta