Emmaboda Granit -  Blocksten, Gravsten, Byggnadssten,
Granit byggnadsten gravstenar
building stone and monuments
HEM MILJÖ STENBROTT BLOCKSTEN GRAVVÅRDAR BYGGNADSSTEN DOKUMENT OM OSS LÄNKAR KONTAKT

ETT MODERNT FÖRETAG MED GAMLA TRADITIONER

Företagets historia
Emmaboda Granit AB startade sin verksamhet för över hundra år sedan. 1907 för att vara exakt. Då under namnet Bröderna Svenssons Stenhuggeri. Att man valde Emmaboda som produktionsort berodde på att grundarens far börjat tillverka gravsten för den lokala marknaden. Framgången lät inte vänta på sig och i slutet av 1930-talet var företaget landets ledande gravvårdsindustri med 120 anställda i Emmaboda.


Efter ett ägarskifte 1978 lades kursen om mot blockstensbrytning och bearbetning av den egna råvaran till byggnadssten fick allt större utrymme.


Expansionen har fortsatt. Idag är Emmaboda Granit AB ett av landets största naturstensföretag. Gravvårdstillverkningen ligger kvar än idag, vilket borgar för att hantverksskickligheten stannar inom företaget. Den mest expansiva verksamheten är dock byggnadssten såväl för anläggnings- som husbyggnadssektorn.

 

Stenbrott

Våra stenbrott finner du i Halland, Bohuslän, Skåne och Småland. Brytningsmetoderna är de modernaste i världen. Vår geolog undersöker kontinuerligt möjligheten till fortsatt produktion i de olika brotten, samtidigt som en mängd tips om nya fyndigheter undersöks.

 

Merparten av blockproduktionen går på export, huvudsakligen till Europa och Asien, där de används för produktion av såväl gravvårdar som byggnadssten. Restprodukter i brotten används bl. a till vattenbyggnadssten.

Bearbetning till byggnadssten

I den moderna fabriken i Emmaboda, som ständigt förnyas med nya arbetsbesparande maskiner, tillverkas produkter som motsvarar dagens krav inom hus- och landskapsarkitekturen.


I Emmaboda bearbetar vi till 90 % råvara från egna stenbrott. Genom den stora produktionen i våra brott kan vi alltid välja den råvara som bäst passar dina krav när det gäller färg och textur. Det ger också en extra trygghet vid efterbeställningar och framtida kompletteringar.


Det bästa resultatet åstadkommer vi alltid när samarbetet med arkitekter och beställare kommer till stånd i ett tidigt skede i processen. Då kan den mest passande råvaran väljas samtidigt som man kan diskutera sig fram till en tekniskt, estetiskt och ekonomiskt optimal lösning.

Emmaboda Granit AB    Smedjegatan 4    SE-361 31 Emmaboda    Sweden    Tel. +46 (0)471 488 00

 

Webbplatskarta