Emmaboda Granit -  Blocksten, Gravsten, Byggnadssten,
Granit byggnadsten gravstenar
building stone and monuments
HEM MILJÖ STENBROTT BLOCKSTEN GRAVVÅRDAR BYGGNADSSTEN DOKUMENT OM OSS LÄNKAR KONTAKT

HALLANDIA BÅRARP YTBEARBETNING

Flammad - Markbeläggningar, trappor m m

Flammad

 

Kallas även bränd. Bearbetningen innebär att kristallerna i stenens ytskikt spjälkas loss vid en temperaturchock som man åstadkommer med gaslåga.

 

Användningsområden: Markbeläggningar, trappor m m för att eliminera halkrisken. Flammad yta passar även för murar, socklar och fasader.

krysshamrad - Markbeläggningar, trappor m m för att eliminera halkrisken.

Krysshamrad

 

Krysshamrad kallas även gradad eller gradhuggen. Bearbetad med hjälp av en tryckluftsmaskin och verktyg med hårdmetallskär.

 

Användningsområden: Markbeläggningar, trappor m m för att eliminera halkrisken. Krysshamrad yta passar även till murar, socklar och fasader.

slipad - Fasader, invändiga golv, trappor och väggar.

Slipad

 

Efter planfräsning bearbetas stenen under sliphuvuden med finare och finare slipsegment. Beroende på var i processen man slutar får man fram olika slipningsgrad. För granit väljer man vanligen finslipad yta.

 

Användningsområden: Fasader, invändiga golv, trappor och väggar. 

Polerad - Bänkskivor och bord

Polerad

 

Efter finslipningen fortsätter man med ett löst slipmedel och en mjuk polerskiva tills man erhåller en speglande yta.

 

Användningsområden: Se finslipad yta. Bänkskivor och bord där ytan lätt kan utsättas för fett och syror.

Emmaboda Granit AB    Smedjegatan 4    SE-361 31 Emmaboda    Sweden    Tel. +46 (0)471 488 00

 

Webbplatskarta