Emmaboda Granit -  Blocksten, Gravsten, Byggnadssten,
Granit byggnadsten gravstenar
building stone and monuments
HEM MILJÖ STENBROTT BLOCKSTEN GRAVVÅRDAR BYGGNADSSTEN DOKUMENT OM OSS LÄNKAR KONTAKT

PRESTANDADEKLARATIONER

HÄLLAR
SS-EN 1341
GATSTEN
SS-E 1342
KANTSTEN
SS-EN 1343
PLATTOR FÖR VÄGGBEKLÄDNAD
SS-EN 1469
PLATTOR ≤12 MM FÖR GOLV, TRAPPOR OCH BEKLÄDNAD
SS-EN 12057
PLATTOR FÖR GOLV OCH TRAPPOR
SS-EN 12058

MILJÖ

Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Arbetsmiljöpolicy
ARBETSMILJÖPOLICY
Uppförandekod

UPPFÖRANDEKOD

TYPKONSTRUKTIONER
Till Stenhandboken finns som komplement typkonstruktioner.

Fler typkonstruktioner finns hos SSF, www.sten.se under "Stenhandboken"

TYPKONSTRUKTION HS
 
MARKBELÄGGNING AV HÄLLAR I SAND
TYPKONSTRUKTION AT
 
ALTANBELÄGGNING I BRUK PÅ TÄTSKIKT
TYPKONSTRUKTION GS
 
MARKBELÄGGNING AV GATSTEN I SAND
TYPKONSTRUKTION T3
 
BLOCKSTEGSTRAPPA MONTERAD I BRUK
TYPKONSTRUKTION T4
 
BEKLÄDNADSTRAPPA MONTERAD I BRUK PÅ STOMME AV BETONG
TYPKONSTRUKTION T5
 
TRAPPA MED PLANSTEG AV NATURSTENSHÄLLAR, SÄTTSTEG AV MURSTEN
TYPKONSTRUKTION M1
 
BLOCKSTENSMUR
TYPKONSTRUKTION M5
 
BEKLÄDNADSMUR
TYPKONSTRUKTION V2
 
VÄGGBEKLÄDNAD

Emmaboda Granit AB    Smedjegatan 4    SE-361 31 Emmaboda    Sweden    Tel. +46 (0)471 488 00

 

Webbplatskarta