Emmaboda Granit -  Blocksten, Gravsten, Byggnadssten,
Granit byggnadsten gravstenar
building stone and monuments
HEM MILJÖ STENBROTT BLOCKSTEN GRAVVÅRDAR BYGGNADSSTEN DOKUMENT OM OSS LÄNKAR KONTAKT

ÖVRIGT

På tillverkningsprogrammet står en mängd andra produkter, exempelvis för kajskoning, stolpar,
sittbänkar och planteringslådor.

Samarbete sker kontinuerligt med våra främsta skulptörer såväl när det gäller materialurval som utformning.
bänkstöd i krysshamrad röd granit

Kolding, Østergade och Helligkorsgade
- bänkstöd i krysshamrad röd granit

 
Bertil Vallien: Stol för blyga - flivik

Bertil Vallien: Stol för blyga - flivik
och Brännhult diabas.
Breanäs skulpturpark

Pål Svensson: Ljusskåp - Bårarp.

Pål Svensson: Ljusskåp - Bårarp. Finns nu vid
Loughborough University i England

Här kan du ladda ner broschyren "Underhåll av stenytor utomhus" från Stenhandboken.

Stenhandboken ges ut av Svenska Stenindustriförbundet (SFF), som också har copyright.

 

Broschyrerna finns även i tryckt format och kan beställas hos SSF, www.sten.se
UNDERHÅLL AV STENYTOR UTOMHUS

Emmaboda Granit AB    Smedjegatan 4    SE-361 31 Emmaboda    Sweden    Tel. +46 (0)471 488 00

 

Webbplatskarta