Emmaboda Granit -  Blocksten, Gravsten, Byggnadssten,
Granit byggnadsten gravstenar
building stone and monuments
HEM MILJÖ STENBROTT BLOCKSTEN GRAVVÅRDAR BYGGNADSSTEN DOKUMENT OM OSS LÄNKAR KONTAKT

TRAPPOR INOMHUS

krysshamrad granittrappa

Hot Cuisine, Varberg- fribärande steg
i polerad Brännhult diabas

trappa av polerad diabas

Celsiusgatan, Malmö

Trappa av slipad svart Diabas med infällningar av vit marmor.

Här kan du ladda ner broschyrerna "Natursten inomhus, Trappor" samt "Skötsel inomhus" från Stenhandboken.

Stenhandboken ges ut av Svenska Stenindustriförbundet (SFF), som också har copyright.

 

Broschyrerna finns även i tryckt format och kan beställas hos SSF, www.sten.se
NATURSTEN INOMHUS, KAPITEL 5, TRAPPOR
SKÖTSEL INOMHUS

Emmaboda Granit AB    Smedjegatan 4    SE-361 31 Emmaboda    Sweden    Tel. +46 (0)471 488 00

 

Webbplatskarta