Emmaboda Granit -  Blocksten, Gravsten, Byggnadssten,
Granit byggnadsten gravstenar
building stone and monuments
HEM MILJÖ STENBROTT BLOCKSTEN GRAVVÅRDAR BYGGNADSSTEN DOKUMENT OM OSS LÄNKAR KONTAKT

KULLA YTBEARBETNING

flamma kulla

Flammad

 

Kallas även bränd. Bearbetningen innebär att kristallerna i stenens ytskikt spjälkas loss vid en temperaturchock som man åstadkommer med gaslåga.

 

Användningsområden: Markbeläggningar, trappor m m för att eliminera halkrisken. Flammad yta passar även för murar, socklar och fasader.

krysshamrad Kulla

Krysshamrad

 

Kallas även gradad eller gradhuggen. Bearbetad med hjälp av en tryckluftsmaskin och verktyg med hårdmetallskär.

 

Användningsområden: Markbeläggningar, trappor m m för att eliminera halkrisken. Krysshamrad yta passar även till murar, socklar och fasader.

slipad kulla

Slipad

 

Efter planfräsning bearbetas stenen under sliphuvuden med finare och finare slipsegment. Beroende på var i processen man slutar får man fram olika slipningsgrad. För granit väljer man vanligen finslipad yta.

 

Användningsområden: Fasader, invändiga golv, trappor och väggar.
polerad kullaPolerad

 

Efter finslipningen fortsätter man med ett löst slipmedel och en mjuk polerskiva tills man erhåller en speglande yta.

 

Användningsområden: Se finslipad yta. Bänkskivor och bord där ytan lätt kan utsättas för fett och syror.

Emmaboda Granit AB    Smedjegatan 4    SE-361 31 Emmaboda    Sweden    Tel. +46 (0)471 488 00

 

Webbplatskarta