Emmaboda Granit -  Blocksten, Gravsten, Byggnadssten,
Granit byggnadsten gravstenar
building stone and monuments
HEM MILJÖ STENBROTT BLOCKSTEN GRAVVÅRDAR BYGGNADSSTEN DOKUMENT OM OSS LÄNKAR KONTAKT

Miljövarudeklaration för markhäll av granit som är tillverkad av Emmaboda Granit AB

Miljövarudeklarationen avser en kvadratmeter, 100 mm tjock, markhäll av krysshamrad Vånga. Markhällen är tillverkad av Emmaboda Granit AB.Företag

Emmaboda Granit AB

Smedjegatan 4
361 31  EMMABODA
Telefon 0471 - 48 800
Fax   0471 - 48 809

Kontaktperson: Magnus Richardsson


Emmaboda Granit har varit verksamt sedan 1894 och har i dagsläget drygt 100 anställda.
Företagets kärnverksamhet är brytning och försäljning av blocksten.

Tillverkning

Tillverkningen av en markhäll består av delmomenten brytning av sten till blocklager, klyvsågning, krysshamring och kantsågning av stenen.

Brytning av stenen sker med sprängämnen i öppna stenbrott i södra Sverige. De utskjutna blocken formas till rektangulära block genom tryckluftsborrning och kilning. De färdiga blockämnena transporteras till fabriken för vidare förädling.

Vid klyvsågningen sågas blocket i lämpliga skivor och i krysshamringsmaskinen får blocken en stansad yta som gör att stenen får en annan ytstruktur.

I kantsågen sågas markhällens kanter till så att stenen får önskat mått.

Efter emballering transporteras markhällen till kund med lastbil.

Produkt


Den produkt som studeras i denna livscykelanalys är en 100 mm tjock krysshamrad markhäll av granit. Produktvikten är 265kg/m2.


Årsproduktionen av dessa markhällar är ca. 2.000 m2. Total årsproduktion av samtliga produkter vid företaget är 7.200 m2.


Huvudsakliga kunder är byggföretag samt stenmonteringsföretag i Sverige och Danmark

 

 

Miljöprofil


Den framtagna miljöprofilen bygger på en livscykelanalys (LCA) gjord av Högskolan i Kalmar 2001 (1). Miljöprofilens omfattning beskrivs schematiskt i nedanstående figur. Transport från fabrik till kund sker normalt med lastbil.

Resursanvändning för transport till kund

Transport till kund sker normalt med lastbil från fabrik och stenbrott till kund. Energiförbrukningen vid transport av
1 kvadratmeter markhäll/100 km är 11 MJ/kvadratmeter

 

Användning

Montering
Markhällen läggs på sandbädd med maskin eller för hand.

Skötsel och underhåll
Produktens livslängd är i princip oändlig. Om hällen blir skadad p.g.a. yttre åverkan kan den enkelt krossas ned till makadam.

Inget underhåll krävs.


Återvinningsdeklaration

Demonterad produkt kan återanvändas eller om den är skadad krossas till makadam.

 

Referenser
(1) Lindahl, P., "Livscykelanalys av markhäll av granit Företag: Emmaboda Granit AB", Högskolan i Kalmar 2001

Emmaboda Granit AB    Smedjegatan 4    SE-361 31 Emmaboda    Sweden    Tel. +46 (0)471 488 00

 

Webbplatskarta